Top incomes and income dynamics from a gender perspective: Evidence from Finland 1995–2012

Työpaperit 321 Terhi Ravaska

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen huipputuloja sukupuolinäkökulmasta. Tutkimuksessa havaitaan, että naiset ovat aliedustettuina tulojakauman huipulla ja naisten osuus huipputuloissa on ollut pitkälti muuttumatonta lukuun ottamatta ylintä yhtä prosenttia. Ylimmässä yhdessä prosentissa naisten osuus on kasvanut 18 vuoden aikana tasaisesti. Naisten palkkatulojen osuus kokonaistulosta on kasvanut samalla kun yrittäjätulojen osuus on laskenut. Tutkimuksessa havaitaan myös, että tuloerot naisten välillä ovat pienemmät kuin miesten välillä. Naiset ovat saavuttaneet miesten tulohuippua mutta tutkimuksessa havaitaan myös, että naisten tuloliikkuvuus huipulta alaspäin on yleisempää kuin miehillä.

Julkaistu: 8.5.2018
ISBN: 978-952-209-173-4 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: D31, J16, D63, D30