Too Much, Too Soon? Polytechnic Graduate Placement in Finnish Manufacturing

Työpaperit 217 Petri Böckerman

Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakouluista valmistuneiden sijoittumista teollisuudessa. Tutkimuksessa käytetään EK:n palkka-aineistoa, joka kattaa kuukausipalkkaiset toimihenkilöt vuosilta 1995–2004. Tulosten mukaan ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat sijoittuneet varsin hyvin palkka- ja tehtävävaativuusluokissa verrattaessa heitä vastaavan opistotasoisen tutkinnon suorittaneisiin henkilöihin vakioitaessa samalla muita vaikuttavia tekijöitä. Tästä huolimatta lähes 20 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista on tehtävässä, jossa heidän voidaan katsoa olevan ‘ylikoulutettuja’. AMK-tutkintojen suorittaneiden välillä on eroja sijoittumisessa. Tulosten valossa tradenomit ovat amk-insinöörejä huomattavasti huonommin sijoittuneita teollisuuden tehtävävaativuusluokissa.

Julkaistu: 1.1.2006
JEL: A23, I21
ISBN: 952-209-021-2
Julkaisu PDF-muodossa