Toimialojen välisten palkkaerojen vaihtelu Suomessa

Muut julkaisut Tutkimukset 15 Reija Lilja, Tuire Santamäki

Julkaistu: 1988
ISBN: 951-9281-98-3
ISSN: 0358-5980
Hinta: 70 mk