The return to the technological frontier: The conditional effects of plants’ R&D on their productivity in Finnish manufacturing

Työpaperit 243 Petri Böckerman, Eero Lehto, Janne Huovari

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, riippuuko tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus tuottavuuteen toimipaikan sijainnista toimialan tehokkuusrintaman suhteen. Aineistona käytetään teollisuuden toimipaikka-aineistoa vuosilta 1995–2005. Tutkimuksessa eritellään sekä toimipaikan oman että sen emoyrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia. Tämän lisäksi tarkastellaan maantieteellisellä läheisyydellä painotetun muiden yritysten T&K -kannan vaikutuksia. Tulosten mukaan toimipaikan omalla ja sen emoyrityksen TK:lla on positiivinen vaikutus tuottavuuteen. Toimipaikan oman T&K:n vaikutus tuottavuuteen vähenee toimipaikan etäisyyden kasvaessa toimialan tehokkuusrintamasta. Muiden yritysten T&K-kannan vaikutus on myös keskimäärin positiivinen, mutta tämä vaikutus kasvaa toimipaikan etäisyyden kasvaessa toimialan tehokkuusrintamasta. Tämän lisäksi havaitaan se, että toimipaikoilla on taipumus lähentyä toimialan tehokkuusrintamaa riippumatta muiden yritysten T&K-kannan vaikutuksista.

Julkaistu: 1.5.2008
JEL: D24, L00
ISBN: 978-952-209-057-7
ISSN: 1795-1801