The employment effects of low-wage subsidies

Työpaperit 254 Kristiina Huttunen, Jukka Pirttilä, Roope Uusitalo

Usein esitetty ratkaisu vähän koulutetun työvoiman työttömyysongelmaan ovat matalapalkkatuet, mutta niitä arvioivaa empiiristä tutkimusta ei ole paljon. Tässä työssä tutkitaan suomalaisen työnantajille suunnatun matalapalkkatuen työllisyysvaikutuksia. Tuen selkeä kohdentuminen (siihen ovat olleet oikeutettuja täysaikaisia, yli 54-vuotiaita matalapalkkaisia palkanneet) tarjoaa hyvän mahdollisuuden arvioida tukijärjestelmän vaikutuksia luotettavalla tilastotieteellisellä tavalla. Tulostemme mukaan tukijärjestelmä ei kasvattanut kohderyhmän kokonaistyöllisyyttä. Sen sijaan osa osa-aikaisista työntekijöistä siirtyi täysaikaisiksi tukijärjestelmän ansiosta.

Julkaistu: 1.10.2009
JEL: H24, J23, J68
ISBN: 978-952-209-073-7