Terveys on vaikea valinta

Labore-blogit Petri Böckerman

Terveys ei ole pelkästään geenien antama lahja. Terveystaloustieteen näkemyksen mukaan terveydentila määräytyy henkilön tekemien terveysinvestointien lopputuloksena. Panostukset terveyteen kerryttävät terveyspääomaa. Se rapistuu ilman jatkuvia satsauksia. Terveysinvestoinnit ovat monimuotoisia. Niihin lukeutuvat mm. elintavat, ruokavalio ja liikunta. Jokapäiväisten valintojensa kautta henkilö viime kädessä valitsee itselleen terveydentilan.

Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi alkoholijuomien kulutuksella on selkeitä yhteyksiä myös työmarkkinatulemiin eli palkkoihin ja työllisyyteen. Runsas alkoholijuomien käyttö johtaa tuoreen suomalaistutkimuksen valossa siihen, että henkilön palkkapussi kevenee ja työllisyystilanne heikkenee tuntuvasti pitkällä aikavälillä. Tupakoinnilla ja liikalihavuudella on myös negatiivisia vaikutuksia menestykseen työmarkkinoilla.

Terveyttä koskevat valinnat ovat kuitenkin mutkikkaita. Joskus fiksut valinnat kalvavat tahattomasti terveyden jotakin toista osa-aluetta. Tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettaminen lisää merkittävästi henkilön painoa, koska se mm. lisää ruokahalua. Savusumu voi siis pahimmillaan vaihtua pelastusrenkaaksi vyötäröllä. Tutkimuksen perusteella tupakoinnin väheneminen viimeisten vuosikymmenten aikana selittää 14 prosenttia ylipainon yleistymisestä väestötasolla. Terveyttä koskevat valinnat vaativat siis huolellista punnintaa.