Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2016

Ennustejulkaisut Toimialaennusteet Sakari Lähdemäki, Eero Lehto

Rakentaminen alkoi elpyä jo vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Tästä eteenpäin kasvuvauhti on vain nopeutunut. Tavaravienti supistui vuonna 2015, mutta kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Mutta vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä sen määrä on taas jäänyt edellisvuoden tasolle. Tästä huolimatta teollisuustuotanto on kääntynyt nousun vuoden 2016 toisella neljänneksellä ilman, että se olisi notkahtanut uudestaan. Ilmeisesti kotimainen rakentaminen ja toisaalta kuljetusvälineteollisuuden ja kone- ja laiteteollisuuden saamat suuret tilaukset, jotka realisoituvat vientitoimituksina vasta muutaman vuoden kuluttua, ovat syynä teollisuustuotannon kääntymiseen nousuun. Liikenteen tuotantovolyymi on ollut laskussa aina vuoden 2016 kolmannelle neljännekselle saakka niin, ettei rakentamisen eikä teollisuudenkaan elpyminen ole sitä kääntänyt nousuun. Informaatiopalveluiden tuotanto on laskenut vuoden 2016 aikana lähes kauttaaltaan. Viime vuosina voimakkaasti kasvaneet ohjelmointipalveluidenkin kasvu on hyytynyt ilmeisesti tähän toimialaan kuuluneen Microsoftin tuotannon jyrkän pudotuksen seurauksena. Toimialaennusteen palveluista nopeimmin on kasvanut toimialaluokka M eli ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Esimerkiksi teknisten palveluiden tuntuvaa kasvua selittää pitkälti kotimaisen rakentamisen vauhdittuminen. Ohjelmointipalveluiden ja teknisten palveluiden kasvutrendin taustalla on jo pitkään näkyvissä ollut rakennemuutos: tuotanto palveluvaltaistuu sekä koti että ulkomaista kysyntää palvelevissa elinkeinoissa.

Teollisuuden, rakentamisen sekä näitä tulevien palveluelinkeinojen näkymät vuosille 2017–2018 ovat suhteellisen myönteiset. Nokian matkapuhelintoimintojen ja Venäjän viennin romahdukset ovat ohi ja metsäteollisuuteen rakennetaan uutta kapasiteettia. Telakkateollisuuden mittava tilauskanta ja Uudenkaupungin autotehtaan lisääntyvä tuotanto ovat myös sellaisia tekijöitä, jotka selittävät teollisuuden elpymistä. Toki kilpailukykysopimus alentaessaan työvoimakustannuksia vahvistaa osaltaan viennin ja teollisuuden kasvun edellytyksiä. Pitkästä aikaa myös kuljetusala alkaa kasvaa. Talouden rakennekehitys jatkuu liike-elämään tukevia palvelualoja suosivina. Onkin odotettavissa, että myös parina tulevana vuotena ohjelmointipalvelut ja tekniset palvelut kasvavat nopeammin kuin teollisuus keskimäärin.