Taloustutkimuslaitosten yhteinen hanke avaa nuorille asumisen hintaa ja koulutusvalintojen merkitystä

Uutinen

Taloustutkimuslaitosten uniikki yhteistyö Taloustieteen taju tekee selkoa taloustieteeseen osana Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Hanke käynnistyy virallisesti ensimmäisten nuorille ja nuorille aikuisille suunnattujen sisältöjen ja verkkosivujen valmistuttua. Ensimmäisinä aiheina ovat asumisen kustannukset sekä koulutusvalintojen vaikutukset myöhempään työelämään. Tulevan kesän ja syksyn sisältöihin haetaan ideoita myös yleisöltä.

Hankkeessa on viisi pääteemaa, jotka ovat asuminen, koulutus, ilmasto, kulutus ja taloudelliset lähtökohdat ja työelämä. Tämän lisäksi kuudentena kokonaisuutena on erityisteemat.

Taloustieteen tajun verkkosivut avautuvat tänään osoitteessa taloustieteentaju.fi, ja verkkosivujen valmistuttua hanke aloittaa virallisesti toimintansa. Verkkosivuille kootaan kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali teemakohtaisesti esimerkiksi blogikirjoituksina ja infografiikkana. Hankkeessa on yhteensä viisi pääteema, jotka ovat asuminen, koulutus, ilmasto, kulutus sekä taloudelliset lähtökohdat ja työelämä. Tämän lisäksi erikoisteemoissa käsitellään mielenkiintoisia nostoja tutkimuslaitosten erityisaiheista.

Sisältöä hankkeeseen tuottavat Suomen eturivin taloustutkijat kaikista neljästä tutkimuslaitoksesta.

Asumisen ja koulutuksen teemat aloittavat hankkeen

Ensimmäisenä Taloustieteen taju syventyy asumisen ja koulutuksen kysymyksiin.  Asumisessa perehdytään siihen, kuinka asumisen hinta konkreettisesti muodostuu markkinoilla kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksessa. Toisaalta otetaan selvää, kuinka julkinen valta pystyy erilaisin politiikkatoimin vaikuttamaan asumisen hintaan.

Koulutuksen teemassa pureudutaan koulutuksen nivelvaiheessa kohdattaviin valintoihin. Sisällöissä tarkastellaan niin toiselle asteelle kuin yliopistoon ja korkeakouluun siirtyessä tehtävien koulutusvalintojen vaikutusta tuleviin palkkatuloihin ja niiden kehittymiseen. Lisäksi katsotaan, millainen vaikutus koulutuksella on syrjäytymisen ehkäisyyn tutkitun tiedon perusteella.

Tulevan kesän ja syksyn sisältöihin haetaan nyt ideoita ja toiveita myös yleisöltä. Yleisö voi ottaa osaa sisältöjen suunnitteluun vaihtuvan kyselyn avulla. Ensimmäisessä kyselyssä tiedustellaan, mitä talouden ja taloustieteen teemoja, aiheita ja termejä toivotaan vuoden aikana käsiteltävän. Kesällä paneudutaan siihen, miten ilmastonmuutosta ja ilmastopolitiikkaa tutkitaan taloustieteessä ja mitä aiheesta tällä hetkellä tiedetään.

Syksylle on suunnitteilla webinaari asumisesta ja koulutuksesta. Webinaarin postituslistalle voi liittyä jo nyt, jolloin saa ensimmäisenä tietoa webinaarin aikataulusta ja tarkemmasta sisällöstä.

Mikä on Taloustieteen taju?

Taloustieteen tajun tarkoituksena on edistää soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta ja ymmärrystä Suomessa. Hankkeen sisällöt sopivat kaikille soveltavasta taloustieteestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille, mutta erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Hankkeessa nuoria innostetaan taloustieteen pariin ja heille osoitetaan, miten monenlaisia työkaluja taloustiede tarjoaa ympäröivän todellisuuden ymmärtämiseen. Hanke kestää koko vuoden 2021. Hanketta koordinoivat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Palkansaajien tutkimuslaitos PTPellervon taloustutkimus PTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hanke on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Taloustieteen tajua rahoittaa Yrjö Jahnssonin säätiö.

Taloustieteen taju on myös Instagramissa

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.