Taloustieteen taju julkaisee taloustieteellistä tutkimusta esittelevän videosarjan

Mediatiedote

Neljän taloustutkimuslaitoksen yhteinen Taloustieteen taju -hanke päättyy ja julkaisee teemavuoden päätteeksi taloustieteellistä tutkimusta esittelevän videosarjan. Videosarjan teemoja ovat koulutus, työn murros, tuloerot ja talouskasvu sekä oman talouden hallinta. Videot löytyvät Taloustieteen tajun Youtube-kanavalta. Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät taloustieteentaju.fi -verkkosivuilta ja Instagram-tililtä.

Suomalaiset taloustutkimuslaitokset edistivät vuonna 2021 Taloustieteen taju -hankkeellaan soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta ja houkuttelivat nuoria taloustieteen pariin tuottamalla tutkimuslaitoksissa tehtävästä tutkimuksesta visualisointeja, blogipostauksia, somesisältöjä, infografiikkaa ja videoita.

Nyt julkaistava videosarja esittelee ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia, sekä valottaa sitä, mitä tarjottavaa taloustieteellä on niiden tutkimiseen. Videosarjassa käsitellään oman talouden hallintaa, koulutusta, työn murrosta sekä talouskasvua ja tuloeroja. Videot on tuottanut Kaide Films.

“Koska koronapandemia rajoituksineen oli koko hankevuoden ajan vahvasti läsnä arjessamme, korvasimme suunnitellut tapahtumat verkkotapaamisilla, blogikirjoituksilla ja yhteisesti tuotetulla videosarjalla.”, summaavat taloustutkimuslaitosten viestijät. 

Taloustieteen taju -hanke toteutettiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Työn ja talouden tutkimus LABOREn, Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n yhteistyönä. Hankkeessa on esitelty soveltavan taloustieteen tarjoamia näkökulmia ympäröivän maailman tarkastelemiseen ja avattu yhteiskunnallisia kysymyksiä taloustieteen keinoin, etenkin nuorelle yleisölle. Hankkeessa nostettiin esiin jo olemassa olevia taloustieteellisiä tutkimuksia yleistajuisella ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Tutkimuslaitosten organisoima hanke oli osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Viestintäyhteistyö tutkimuslaitosten välillä jatkuu myös teemavuoden jälkeen yhteisten tutkimushankkeiden parissa.

Taloustieteen taju -hanketta rahoitti Yrjö Jahnssonin säätiö.

Tutkitun tiedon teemavuosi oli opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.

Taloustieteen tajun materiaalit: