Talouspoliittisia avauksia

Muut julkaisut Kirjat Pekka Korpinen

Talouspoliittisia avauksiaTyöväen taloudellisen tutkimuslaitoksen (TTT) esimies, valtiot. tri Pekka Korpinen on koonnut tähän kirjaan keskeiset talouspoliittiset esseensä lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tärkeimpinä kysymyksinä ovat olleet makrotalouspolitiikka, erityisesti valuuttakurssipolitiikka, maailmantalouden kriisit ja pitkät syklit, Suomen kauppapolitiikka sekä verotus ja monet muut poliittisen talouden ongelmat.

 

Esseekokoelma avaa lukijan eteen jäsennellyn käsityksen sekä lähimenneisyydestä että myös tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhista. Tulevaisuuden aavistelua tarvitaan aina, jotta ajoissa voitaisiin vaikuttaa kehitykseen. Parhaimmillaan arviot ja ennusteet ovat silloin, kun ne tuhoavat itsensä johtamalla päätöksentekijät korjaaviin toimenpiteisiin. Väärät ennustukset voivat siis olla parhaita.

Taloustieteen kapeneminen ja pirstoutuminen on merkinnyt sitä, että laajempia kokonaisuuksia kattavia yleisesityksiä julkaistaan yhä harvemmin. “Talouspoliittisia avauksia” säilyttää ajankohtaisuutensa, koska talouspolitiikan ydinkysymykset häviävät näköpiiristämme vain palatakseen hetken päästä takaisin.

Julkaistu: 1988
ISBN: 951-9281-83-5