Talous ja terveys

Labore-blogit Petri Böckerman

Talouden tilalla on vaikutusta terveyteen. Kiistaton tosiasia on, että elintason nousu parantaa terveyttä pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi on ollut tapana ajatella myös, että tilapäiset taloudelliset taantumat rapauttavat terveyttä. Tulotason laskiessa jonot hampurilaispaikkojen ovilla pitenevät. Ihmiset panostavat myös muilla tavoilla vähemmän fyysiseen hyvinvointiinsa kuin talouden porskuttaessa täyttä höyryä eteenpäin. Työttömyyden kokemisella on myös selkeitä negatiivisia vaikutuksia terveyteen.

Christopher Ruhm haastoi vallitsevan näkemyksen vuonna 2000 julkaistulla artikkelillaan. Hänen tutkimuksensa mukaan Yhdysvalloissa taloustaantumien aikana kuolleisuus pienenee merkittävästi ja ihmisten terveys näyttäisi paranevan myös useilla muilla mittareilla arvioituna. Tähän on useita mahdollisia selityksiä. Niistä osa on varsin ilmeisiä. Esimerkiksi liikenteen määrän supistuminen taantumissa vähentää liikenneonnettomuuksista aiheutuvia kuolemia. Talouden tilalla voi kuitenkin olla vaikutuksia myös ihmisten terveyskäyttäytymiseen. Taantumien aikana ihmisillä saattaa olla enemmän aikaa esimerkiksi fyysisen kuntonsa ylläpitämiseen. Pitkän työpäivän jälkeen ainoastaan harva jaksaa enää kiiruhtaa lenkkipolulle.

Päteekö Ruhmin provokatiivinen päätelmä kuitenkaan kaikissa olosuhteissa? Vakavien ja pitkäkestoisten talouskriisien on syytä olettaa heikentävän terveyttä. Tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan talouden tilan vaikutusta terveyteen Yhdysvalloissa vuosina 2005–2011. Tulokset osoittavat, että talouden tilalla ei ole juurikaan vaikutusta ihmisten terveyteen. Vaikutukset ovat myös erilaisia eri väestöryhmillä. Mietojen taantumien myönteiset vaikutukset terveyteen katoavat siten talouskriisien aikana.