Talouden tilannekuva ja näkymät

Ennustejulkaisut Talousennusteet Tiivistelmät Sakari Lähdemäki
Sakari Lähdemäki (Kuva: Maarit Kytöharju)

Työn ja talouden tutkimus LABORE ennustaa kuluvalle vuodelle 1,8 prosentin, ensi vuodelle 1,5 prosentin ja vuodelle 2024 1,4 prosentin talouskasvua. Alkuvuonna koronapandemia hidasti vielä taloutta, mutta kaikkiaan sen odotetaan vaikuttavan talouteen enää vähän. Talouskasvu oli vahvaa alkuvuonna ja näkymät olivat suotuisat niin Suomessa kuin Euroopassa. Vuoden alun vahva talouskasvu kuitenkin hidastuu Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan. Sodan seurauksena länsimaiden asettamat laajat pakotteet ja yleinen haluttomuus tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa vaikuttavat talouteemme kielteisesti suoraan Venäjän-kaupan tyrehtymisen kautta sekä epäsuorasti koko Euroopan talousnäkymien heikkenemisen vuoksi. Arviomme mukaan Suomen Venäjän-kauppa voidaan kuitenkin korvata suurelta osin uusilla tuonti- ja vientimarkkinoilla, mikä lieventää tätä vaikusta.

Suomen talouskasvua ylläpitää yksityinen kulutus ja investoinnit. Työllisyyskehitys jatkuu myönteisenä, mutta vähän aikaisempaa hitaampana, ja ansiotaso kasvaa kohtuullisesti ennustevuosina. Näkemyksemme mukaan talous jatkaa korkeasuhdanteessa uudesta shokista huolimatta. Talouskasvu on kohtalaista ja työttömyysaste madaltuu. Valtiontalous pysyy kuitenkin selvästi alijäämäisenä muun muassa Ukrainan sodan myötä muodostuneiden uusien menopaineiden takia. Sota voimistaa koronapandemian jäljiltä kiihtynyttä inflaatiota entisestään, mikä asettaa painetta euroalueen rahapolitiikan kiristämiselle. Ennusteemme mukaan euroalueen korot nousevat vuosina 2022–2024.