Taiteesta ja taloudesta. Kohti kauneuden taloustiedettä

Muut julkaisut Raportteja 17 Pekka Korpinen

Taiteen ja talouden keskinäisistä riippuvuuksista tiedetään vielä vähän. Tässä kirjassa valtiot. tri Pekka Korpinen analysoi mm. talouden pitkistä sykleistä kumpuavia kuvataiteen tyylivaihteluita antiikista nykyaikaan. Kirjassa pohditaan myös taiteen vaikutusta taloudelliseen kasvuun. Pekka Korpinen näkee kulttuurissa piilevän suuret mahdollisuudet saada näivettyvä Eurooppa takaisin uusiutumisen ja kasvun uralle. “Taiteesta ja taloudesta” on helppolukuinen ja elämyksellinen matka eurooppalaisen kulttuurin juurille.

Julkaistu: 29.3.2010
ISBN: 978-952-209-081-2
ISSN: 1795-2832
Hinta: 16,50 €
Lehdistötiedote