Taantumien synkkä varjo

Labore-blogit Petri Böckerman

Taloustaantumat heikentävät hyvinvointia. Kasvun ehtyessä työttömyys nousee, palkat laskevat ja irtisanomiset yleistyvät. Taantumat myös rapauttavat ihmisten terveyttä.

Taantumilla voi olla myös salakavalia pitkän aikavälin vaikutuksia. Niihin on kiinnitetty ainoastaan vähän huomiota julkisessa keskustelussa.

Aiemmin on osoitettu, että koulusta valmistuminen taantuman aikana näivettää henkilön tulevia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Taantuman aikana valmistuminen pienentää tulevaa palkkaa ja lisää työttömyyden todennäköisyyttä aikuisiällä.

Tuoreessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota taantumien vaikutukseen rikollisuuteen. Tutkimuksessa tarkastellaan aihetta yhdysvaltalaisella ja isobritannialaisella yksilötason aineistolla. Tulokset osoittavat, että koulusta valmistuminen taloustaantuman aikana lisää merkittävästi henkilön todennäköisyyttä päätyä myöhemmin rikolliseksi. Taantumat siis myös avaavat uria, mutta nämä urat eivät ole välttämättä yhteiskunnan kannalta suotavia.