Suomen työmarkkinoiden ja yritysten dynamiikka tukee kilpailukykyä

Mediatiedote

Tuottavuuslautakunnan tuoreessa raportissa tarkastellaan Suomen poikkeuksellisen hitaana jatkuneen tuottavuuskasvun syitä, kustannuskilpailukykyä ja ansioiden kehitystä sekä innovaatiopolitiikkaa. Raportin mukaan olosuhteet Suomen tuottavuuden tulevaisuuden kasvulle ovat hyvät. Tähän antaa viitteitä vähintään kohtuullisella tasolla oleva kustannuskilpailukyky sekä dynaamiset yrityssektori ja työmarkkinat.

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan tuottavuuslautakunnan vuosittainen tuottavuus- ja kilpailukykyraportti julkistettiin perjantaina 30.9.2022 klo 9.30 alkaen Säätytalolla

Raportissa tarkastellaan Suomen poikkeuksellisen hitaana jatkuneen tuottavuuskasvun syitä, kustannuskilpailukykyä ja ansioiden kehitystä sekä innovaatiopolitiikkaa. 

Tämänkertaisessa raportissa keskitytään erityisesti kustannuskilpailun tekijöihin eli palkkojen, tuottavuuden ja hintojen kehitykseen. Kustannuskilpailukyvyn tila on tärkeää Suomen kaltaisen pienen avotalouden vakaudelle lyhyellä aikavälillä. Sen sijaan pitkällä aikavälillä olennaisinta on työn tuottavuus: sen kehitys määrää lopulta talouden reaaliansioiden kehityksen ja talouden kasvun vauhdin. 

Suomen tuottavuuskehitys on ollut jo pitkään hyvin heikkoa. Sen sijaanSuomen kustannuskilpailukyky on ollut viime vuosina vähintäänkin kohtuullista. Palkat ovat reagoineet talouden kehityksen vaihteluun. LisäksiSuomen yrityssektori on verrokkimaihin nähden varsin dynaaminen: markkinoille on tullut uusia yrityksiä ja osa niistä on kasvanut nopeasti. Samalla vanhoja työpaikkoja on tuhoutunut. Suomessa on siis käynnissä ”luova tuho”, mikä tukee tuottavuuden kasvua pitkällä aikavälillä. 

Tuottavuuslautakunnan raportin julkistustilaisuudessa pitämässään puheenvuorossa lautakunnan jäsen, Jyväskylän yliopiston professori ja Laboren johtaja Mika Maliranta huomautti, että Suomen työmarkkinat ovat paljon mainettaan joustavammat: työntekijät liikkuvat ja palkat vaihtelevat.Tämä tukee tuottavuuden kasvua. Mutta talouden uudistuminen vie väistämättä aikaa ja siksi tuottavuuden kasvun odottelussa tarvitaan kärsivällisyyttä. 

Myös Laboren tutkimusohjaaja Ilkka Kiema toimii tuottavuuslautakunnan jäsenenä. Muita jäseniä ovat Markku Stenborg (VM, pj.), Janne Huovari (PTT), Natalia Kuosmanen (Etla), Seppo Kangaspunta (TEM) ja Meri Obstbaum (SP). 

Linkki raportin julkistustiedotteeseen.
Tuottavuuslautakunnan raporttiin.