Suomen kansantalouden VAR-malli lyhyen aikavälin ennustamiseen

Työpapereita 319 Miia Korhonen

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen kansantalouden lyhyen aikavälin ennustamista rajoittamattomien vektoriautoregressiivisten mallien (VAR-mallien) avulla. Tavoitteena on hyödyntää rakennettuja VAR-malleja tutkimuslaitoksen lyhyen aikavälin ennustekäytössä syksyisin ja keväisin. Estimointia varten kerättiin neljännesvuositason aineistoa vuodesta 1990 alkaen. Mallien spesifioinnissa käytettiin mallin hyvyyden kriteerinä out-of-sample-ennustuksen tarkkuutta keskineliövirheen neliöjuurella (RMSE) tai vuosikasvuasteiden ennustevirheiden neliösummalla mitattuna. Tarkimmin ennustaville malleille oli yhteistä vähäinen viiveiden määrä ja estimoinnin aloittaminen mahdollisimman varhaiselta periodilta. Lisäksi kaikissa out-of-sample-ennustevertailuissa parhaiten menestyneissä seitsemässä mallissa muuttujina olivat Suomen korjatun BKT:n (tietynlainen Nokia korjaus), Euroopan unionin BKT:n ja Suomessa ja EU15:ssä työntekijälle maksettujen nimellisten kompensaatioiden suhteen muuttujat, sekä korkeintaan kolme seuraavista muuttujista: yksityiset investoinnit, työttömyysaste sekä työvoimakustannukset työntekijää kohti. Rakennetuilla malleilla tehtiin ennusteita vuosille 2017 ja 2018. Ennusteita suoritettiin aloittaen periodista 2017Q1, 2017Q2 ja 2017Q4. 2017Q4 alkavissa ennusteissa keskimääräinen arvio Suomen bruttokansantuotteen kasvuasteelle on 3,1 prosenttia vuonna 2017 ja 1,7 prosenttia vuonna 2018.

Julkaistu: 29.1.2018
ISBN: 978-952-209-171-0 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)