Suomen julkinen sektori kansainvälisessä vertailussa

Muut julkaisut Raportit 8 Tuomas Matikka

Raportissa vertaillaan julkisen laajuutta, verotusta sekä julkisia menoja Suomen ja eri maiden välillä. Vertailun 20 maata on jaettu kolmeen maaryhmään: Suomen lähialueiden maat, suuret teollisuusmaat sekä pienet EU-maat. Raportin ensimmäisessä osassa tarkastellaan julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion laajuutta sekä julkisen talouden tasapainoa ja julkista velkaantumista. Tämän jälkeen vertaillaan verotuksen ankaruutta kokonaisuudessaansekä erikseen työn verotuksen, pääoma- ja yritystuloverotuksen sekä kuluverotuksen osalta. Viimeisessä osiossa keskitytään julkisen sektorin menorakenteen tarkasteluun sekä vertaillaan merkittävimpiä julkisen sektorin menoeriä eri maissa.

Julkaistu: 23.10.2006
ISBN: 952-209-030-1
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Tiedote