Suomalainen palkkataso eurooppalaisessa vertailussa

Muut julkaisut Raportit 39 Merja Kauhanen, Olli-Matti Laine

Suomen palkkataso oli 2015 ylempää eurooppalaista keskitasoa. Suomen suhteellinen asema ei ole juurikaan muuttunut 2010-luvun alun tilanteesta. Hintatason huomioiminen kuitenkin heikentää asemaamme palkkavertailussa. Palkkaerot meillä olivat vertailumaiden pienimpiä ja pysyivät melko samalla tasolla koko tarkastelujakson 2007–2015 ajan. EU-maissa havaittiin erisuuntaista kehitystä palkkaeroissa. Suurin osa palkkojen kokonaisvaihteluista selittyi taustaryhmien sisäisillä palkkaeroilla.

 

Julkaistu: 18.6.2019
ISBN: 978-952-209-183-3 (pdf)
ISSN: 2242-6914 (pdf)
Tiedote