Suhdannenäkymät: kauppa ja liike-elämän palvelut, matkailu- ja ravintola-ala sekä teollisuus ja rakentaminen

Mediatiedote

TOIMIALAENNUSTE 2021-2022

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee toimialakatsauksen vuosille 2021–2022. Toimialakatsauksessa käydään läpi teollisuuden, rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä liike-elämän palveluiden suhdannenäkymät. Koronapandemia aiheutti ainutlaatuisen talouskriisin, joka kohteli eri toimialoja eri tavoin. Talouskriisien yhteydessä talousennusteisiin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Koronakriisin erityispiirteet tekivät toimialoittaisesta ennustamisesta haastavaa.

Pandemia kohteli eri toimialoja varsin eri tavoin. Osa aloista näyttäisi hyötyneen pandemiasta ja sen aikana yleistyneestä etätyöskentelystä. Toiset alat puolestaan kärsivät pandemiasta merkittävästi ja niiden osalta palautuminen pandemiasta kestää kauan. Ennusteen mukaan myös eniten kärsineet alat alkavat palautua pandemiasta jo tämän vuoden aikana.

Suomen talous kasvaa tänä ja varsinkin ensi vuonna selvästi maailmantalouden voimakaan kasvun mukana. Tämä vetää teollisuuden alat laaja-alaisesti kasvuun ja alat palautuvat pandemiasta nopeasti. Metsäteollisuus muodostaa tästä poikkeuksen, koska alalta ajetaan kapasiteettia alas. Niinpä se ei saavuta vuoden 2019 tuotannon tasoa vuonna 2022.

Rakentaminen ei juurikaan supistunut viime vuonna, mitä voi pitää yllättävänä. Rakentamisen ennustetaan kuitenkin supistuvan hieman tänä vuonna, mutta palautuvan kasvuun vuonna 2022 yleisen talouskasvun mukana.

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut sekä kuljetus- ja varastointipalvelut kärsivät pandemiasta merkittävästi ja selvästi tarkastelluista aloista eniten. Pandemian erityispiirteet näkyvät kuitenkin näidenkin alojen alatoimialojen välillä. Esimerkiksi kuljetuksen osalta supistuminen koski eniten henkilöliikennettä ja lentoliikenne supistui merkittävästi enemmän kuin maaliikenne, joka sekin supistui merkittävästi. Pandemian jatkuminen kuluvan vuoden alussa hidastaa näiden alojen toipumista, joka käynnistyy hitaasti keväällä, mutta kiihtyy kuitenkin kesän kuluessa.

Kauppa sekä rahoitus ja vakuutustoiminta näyttäisivät selvinneen pandemiasta kohtuullisen vähin kolhuin. Kaupanalalla pandemia kuitenkin lisäsi verkkokaupan osuutta samalla, kun perinteiset myymälät kärsivät. Vähittäismyynti kasvoi selvästi samalla, kun tukkukappa supistui hieman. Kaikkiaan kaupanalan tehdyt työtunnit supistuivat selvästi, vaikka myynti kasvoikin vähän.

Liike-elämän palvelut palautuvat tänä vuonna pandemiasta ja jatkavat kasvussa ensi vuonna. Valtaosa näistä aloista sopeutui etätyöskentelyyn hyvin eikä pandemia siten supistanut näitä aloja merkittävästi, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Näiden alojen osalta erityisen hyvät kasvunäkymät ovat tietojenkäsittelypalveluilla, joka pitää sisällään ohjelmointityön.

Toimialaennusteen tilasivat Palkansaajien tutkimuslaitokselta Ammattiliitto PRO, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paperiliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Rakennusliitto, Rautatiealan unioni RAU, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK.

Linkki toimialaennusteeseen

Toimialaennusteen esityskalvot