Structural change in Finnish manufacturing: The theory of the aggregation of production functions and an empirical analysis with a plant-level panel

Työpaperit 258 Pekka Sauramo, Mika Maliranta

Tutkimuksessa analysoidaan Suomen tehdasteollisuuden rakennemuutosta hyödyntämällä tuotantofunktioiden aggregoinnin teoriaa ja teollisuustoimipaikkapaneeliaineistoa, joka kattaa ajanjakson 1980–2005. Kahdentoista teollisuustoimialan sisäistä rakennemuutosta tarkastellaan sen perusteella, ovatko toimialoittaiset aggregaattituotantofunktiot pysyneet tarkasteluaikavälillä muuttumattomina. Aggregaattituotantofunktioita ei tarvitse estimoida, koska tuotantofunktioiden aggregoinnin teorian perusteella funktioiden muuttumattomuutta voidaan analysoida tarkastelemalla kunkin toimialan arvonlisäyksen jakaantumista kuvaavan ns. kapasiteetin tiheysfunktion muodon pysyvyyttä. Vaikka aggregaattituotantofunktion muoto muuttuu tutkimustulosten perusteella jokaisella toimialalla, muutosten ajoittuminen ja voimakkuus vaihtelevat huomattavasti. Tutkimus esimerkiksi vahvistaa jo aiemmin saadun tuloksen, jonka mukaan 1980-luvun jälkipuolisko oli paperiteollisuudessa rakennemuutoksen aikaa. Elintarviketeollisuus ja tietoliikennevälineitä valmistava teollisuus ovat esimerkkejä toimialoista, joissa rakennemuutos oli voimakasta erityisesti 1990-luvulla.

Julkaistu: 1.2.2010
JEL: C43, L16, L60, O33
ISBN: 978-952-209-079-9
ISSN: 1795-1801