Sovitaan palkoista – palkkaneuvottelut puntarissa

Muut julkaisut Tutkimukset 93 Kari Alho, Jukka Pekkarinen (toim.)

Työmarkkinajärjestelmälle on ominaista jatkuvuus. Uusiin haasteisiin sopeudutaan olemassa olevien instituutioiden puitteissa. Tästä instituutioiden pysyvyydestä on seurauksena, että eri maiden järjestelmät poikkeavat institutionaalisen rakenteensa osalta usein enemmän toisistaan kuin itse toiminnallisen sisältönsä ja kehityssuuntansa osalta. Mutta aika ajoin talouden ulkoisten reunaehtojen muuttuessa tai järjestelmän sisäisen toimintakyvyn heiketessä syntyy tarve arvioida sopimusjärjestelmää uudestaan. Nykyinen sopimusjärjestelmä on kyennyt tuottamaan matalan inflaation, mutta ei myötävaikuttamaan riittävän hyvän työllisyyden saavuttamiseksi, mikä on osittain sen vastuulla yhdessä talouspolitiikan kanssa.

Julkaistu: 11.10.2004
Lehdistötiedote