Sopiminen, luottamus ja toimipaikkakoko

Työpaperi 158 Kimmo Kevätsalo, Kaj Ilmonen, Pertti Jokivuori