Sopiminen, luottamus ja toimipaikkakoko

Työpaperit 158 Kimmo Kevätsalo, Kaj Ilmonen, Pertti Jokivuori