Sopiminen, luottamus ja toimipaikkakoko

Työpaperi 158 Kevätsalo Kimmo, Ilmonen Kaj ja Jokivuori Pertti