Reasons for using part-time work in the Nordic establishments. Does it make difference for workers and companies?

Työpaperit 265 Merja Kauhanen, Anita Haataja

Tutkimuksessa tarkastellaan osa-aikatyötä ja sen teettämisen syitä työnantajanäkökulmasta Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka nämä syyt eroavat yritysten ominaisuuksien (kuten esim. koko, toimiala, sektori, työntekijöiden sukupuolijakauma) mukaan. Kiinnostuksen kohteena on myös selvittää, onko työntekijä- ja työnantajalähtöisellä osa-aikatyöllä erilaisia seurauksia työnantajien ja työntekijöiden kannalta. Maavertailussa hyödynnetään laajaa, 21 EU-maata kattavaa eurooppalaista yritystutkimusta vuosilta 2004–2005.

Julkaistu: 1.12.2010
ISBN: 978-952-209-088-1
ISSN: 1795-1801