PT:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jouhki toimii toistaiseksi vt. johtajana

Uutinen

PT:n entisen johtajan Elina Pylkkäsen siirryttyä alivaltiosihteeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön uuden johtajan rekrytointi on käynnissä.

PT:n vt. johtajana toimii 1.6. alkaen PT:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jouhki. Jouhki työskentelee SAK:n viestinnästä ja yhteiskuntavaikuttamisesta vastaavan osaston johtajana.