Productivity in the Finnish Manufacturing Industry 1975–2003

Työpaperit 209 Jukka Jalava

Suomen tehdasteollisuuden työn tuottavuus kasvoi keskimäärin 5 prosenttia vuodessa vuosina 1975–2003. Työn tuottavuuden kasvu oli laaja-alaista 1970- ja 1980-luvuilla joskin merkittävin kontribuutio tuli paperi- ja metalliteollisuuden kokonaistuottavuudesta. 1990-luvulla tuottavuuden kasvu oli huomattavasti keskittyneempää sähkötekniseen teollisuuteen. Suomen tehdasteollisuus saavutti vuosituhannen loppuun mennessä Yhdysvaltojen työn tuottavuuden tason. Työvoimakustannukset ja yksikkötyökustannukset jäivät kuitenkin kolmeen neljäsosaan Yhdysvaltain tasosta vaikka reaaliset työvoimakustannukset kasvoivat tasaisesti. Vuoden 1995 jälkeen tehdasteollisuuden nimellinen osuus Suomen taloudesta oli neljäsosa mutta kontribuutio kasvuun oli kolmannes.

Julkaistu: 1.12.2004
JEL: E22, E23, E24
ISBN: 952-209-008-5
ISSN: 1795-1801
Julkaisu PDF-muodossa