Personality characteristics and long-term labor market outcomes: Evidence from twins

Työpaperit 299 Terhi Maczulskij, Jutta Viinikainen

Tutkimuksessa tarkastellaan persoonallisuuden vaikutuksia pitkän aikavälin ansioihin ja työllisyyteen. Tarkastelu perustuu suomalaiseen kaksosaineistoon, jonka avulla on mahdollisuus ottaa huomioon perhetaustaan ja genetiikkaan liittyvien muuten havaitsemattomien tekijöiden vaikutus aikaisempia tutkimuksia paremmin. Tutkimuksessa käytetään faktorianalyysia mittaamaan latentteja persoonallisuuden piirteitä vuodelta 1981. Näitä ovat sosiaalisuus, miellyttävyys, suorituskeskeisyys, järjestelmällisyys, aktiivisuus ja rehellisyys. Tutkimuksessa hyödynnetään lisäksi tietoa neuroottisuudesta. Työmarkkinatulemia (työllisyyskuukausia ja ansiotasoa) mitataan vuosien 1990-2009 keskiarvolla. Tulosten mukaan suorituskeskeisten henkilöiden ansiotaso on selvästi korkeampi muihin ryhmiin verrattuna 20-vuoden seurantajakson aikana. Suorituskeskeisyys on myös positiivisessa yhteydessä korkeampiin pääomatuloihin. Tulokset eivät muutu, vaikka henkilöiden koulutus, aiempi terveydentila, negatiiviset elämäntilanteet ja terveyskäyttäytyminen otetaan huomioon.

Julkaistu: 21.12.2015
JEL: J24, J31
ISBN: 978-952-209-143-7 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)