Palkkaliukumat Suomen teollisuudessa: yksilötason analyysi

Muut julkaisut Tutkimukset 48 Juhana Vartiainen

Julkaistu: 1994
ISBN: 951-9282-74-2
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk