Palkansaajien vuosittaisen työajan lyhentäminen: keinoja ja kokemuksia 1980-luvulta

Muut julkaisut Tutkimuksia 26 Jorma Antila

Julkaistu: 1990
ISBN: 951-9282-25-4
ISSN: 0358-5980
Hinta: 60 mk