Palkansaajien työaikojen joustavuus

Muut julkaisut Tutkimuksia 35 Tuire Santamäki-Vuori, Pekka Sauramo

Julkaistu: 1991
ISBN: 951-9282-45-9
ISSN: 0358-5980
Hinta: 80 mk