Osakkeenomistajan vaikutusvalta. Peliteorian valtaindekseihin perustuvia, Suomen teollisuuden suuryhtiöitä koskevia laskelmia

Työpaperit 58 Pohjola Matti