Osakkeenomistajan vaikutusvalta. Peliteorian valtaindekseihin perustuvia, Suomen teollisuuden suuryhtiöitä koskevia laskelmia

Työpaperi 58 Pohjola Matti