Osakkeenomistajan vaikutusmahdollisuudet osakeyhtiössä

Muut julkaisut Tutkimuksia 21 Marja-Leena Rinkineva

Julkaistu: 1989
ISBN: 951-9282-11-4
ISSN: 0358-5980
Hinta: 70 mk