Optimaalisen työttömyysvakuutuksen teoria ja Suomen työttömyysturvajärjestelmä

Muut julkaisut Tutkimuksia 47 Kari Pihkala

Julkaistu: 1994
ISBN: 951-9282-72-6
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk