Onko työvoimapula totta?

Muut julkaisut Raportit 27 Ohto Kanninen, Seija Ilmakunnas, Tomi Husa

Siivousala Uudellamaalla luokiteltiin viime vuonna työvoiman vaikean saatavuuden alaksi. Tilastot kertovat kuitenkin parantuneesta työvoiman saatavuudesta viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden määrä suhteessa avoimiin työpaikkoihin on kasvanut ja työpaikat ovat täyttyneet entistä nopeammin. Lisäksi siivousalan palkat ovat nousseet selvästi hitaammin kuin keskimääräinen ansiotaso. Ammattien luokitteluissa käytettyä tilastollista tietopohjaa onkin perusteltua laajentaa nykyistä Ammattibarometriä laajemmaksi kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Julkaistu: 27.11.2013
ISBN: 978-952-209-121-5 (painettu) | 978-952-209-122-2 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu) | 2242-6914 (pdf)
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa