Onko pomolla väliä?

Labore-blogit Mari Kangasniemi

Huonoista pomoista ei kukaan pidä, eikä aina hyvistäkään. On helppo toisaalta sanoa, että kehnoista alaisista ei hyväkään esimies saa kaikkea irti. Yksittäisten työntekijöiden tuottavuuden mittaaminen on monissa töissä pahamaineisen vaikeaa, ja vielä vaikeampaa se on ryhmätyössä. Joissakin tehtävissä tuottavuutta voidaan mitata, ja hiljakkoin Journal of Labor Economicsissa julkaistussa tutkimuksessa on selvitetty esimiesten tuottavuutta ja sen suhdetta alaisten tuottavuuteen tietotekniikkaa hyödyntävässä palvelutyössä.

Tulokset ovat vakuuttavia: hyvät pomot lisäävät huomattavasti tiimin tuottavuutta verrattuna huonoihin. Aiemman esimiehen vaikutus myös jatkuu jossain määrin työntekijän siirryttyä toiseen tiimiin, mutta ei kovin merkittävästi. Hyvien pomojen alaiset myös pysyvät pidempään yrityksessä. Hyvät pomot saavat aikaiseksi suuremman tuottavuusvaikutuksen hyvissä työntekijöissä, vaikka ero ei ole suunnaton. Tulos voisi olla näiltä osin myös toisenlainen: hyvä esimies saisi ehkä huonoa enemmän irti nimenomaan huonoista työntekijöistä. Asia ei näytä olevan niin, mutta hyvät esimiehet eivät kuitenkaan ole vain niitä, jotka saavat tiimiinsä parhaat työntekijät.

Esimiesten tuottavuus on myös suurempi kuin työntekijöiden. Tuottavuuden arviointi on vaikeaa, mutta on kohtuullista olettaa, että huonoimmatkin esimiehiksi päätyvät ovat yhtä tuottavia kuin tuottavimmat työntekijät. Tällä oletuksella tutkijat päätyvät laskemaan heidän tuottavuutensa olevan keskimäärin noin 1,75-kertainen tiimin rivijäseniin verrattuna, mikä näkyy myös heidän palkoissaan.

Kaikki työpaikat eivät tietenkään ole samanlaisia, mutta tulokset ovat kiinnostavia siinä mielessä, että esimiehillä voi todellakin olla paljon väliä. Olisi hauska nähdä tällainen tutkimus myös suomalaisesta yrityksestä.