Onko Palkansaajien tutkimuslaitoksen kestävyysvajelaskelmassa virhe?

Labore-blogit Eero Lehto

Palkansaajien tutkimuslaitoksessa (PT) tehty arvio julkisen talouden kestävyysvajeesta on alkanut kiinnostaa sillä perusteella, että itse laskelmasta on alettu etsiä virheitä tiheällä kammalla. Viimeksi Kauppalehdessä (30.5.) kiinnitettiin huomiota PT:n maaliskuun ennusteen arvioon matalasta EMU-velasta. Samalla arveltiin, että ennustelukuihin sisältyisi virhe, joka osaltaan selittäisi, miksi esittämäni laskelma julkisen talouden kestävyysvajeesta tuottaa niin pienen luvun, 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Esitetty ennuste EMU-velan BKT-suhteesta oli todella virheellinen. Olen tämän asian huomannut jo aiemmin ja tuonut sen esille muun muassa Ylen FST:n toimittajalle, kun hän hämmästeli lukujamme. Virhe syntyi, koska oletimme, että valtion velalla rahoitettavat bruttosaamiset – lähinnä talletukset, lainat ja osakkeet – eivät kasva lainkaan vuosina 2011 ja 2012, vaikka nämä saamiset kasvavat yleensä noin 10 miljardia euroa vuosittain. Niinpä valtion saamisten ja velan ennuste vuosille 2011 ja 2012 jäi liian pieneksi.

Siihen, että näin pääsi käymään, vaikutti osaltaan valtiontalouden rahoitusliiketoimien vuoden 2010 virallisten lukujen puuttuminen ennusteen tekohetkellä viime maaliskuussa. PT:n korjatun ennusteen mukaan EMU-velan suhde BKT:hen nousee tänä vuonna 51,2 prosenttiin ja ensi vuonna 52,4 prosenttiin viime vuoden 48,4 prosentista.

Itse kestävyysvajetta koskevaan laskelmaan tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta. Kestävyysvajelaskelman tietopohja julkisen sektorin bruttovelkojen ja bruttosaamisten osalta ei perustu PT:n ennusteen EMU-velkalukuihin. Sitä paitsi vaikka valtiontalouden taseen molemmat puolet – bruttosaamiset ja bruttovelka – olisi arvioitu alakanttiin, vaikutus itse kestävyysvajelaskelmaan olisi merkityksetön. Olemmehan olettaneet (niin kuin yleensä on tehty), että valtion velan korko on sama kuin sen saamisten keskituotto.