Näyttö ratkaisee? Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista teknologiateollisuudessa

Muut julkaisut Raportit 20 Mari Kangasniemi, Reija Lilja, Eija Savaja

Näyttötutkintojen keskeisinä tavoitena mainitaan usein tutkinnon suorittajien ammattitaidon kehittäminen, kilpailukyvyn lisääminen työmarkkinoilla ja työmahdollisuuksien parantaminen. Näyttötutkintojen ajatellaan myös parantavan yritysten imagoa henkilöstön aktiivisena kehittäjänä mahdollistaen samalla yrityksille laajemman ja monipuolisemman osaamisreservin. Tämä raportti arvioi näyttötutkintojen työelämävaikutuksia teknologiateollisuudessa, jossa kova kansainvälinen kilpailuympäristö asettaa omat erityisvaatimuksena työntekjöiden osaamiselle. Näyttötutkintojen vaikutuksia arvioidaan monipuolisesti laajojen tilastotoaineistojen sekä työnantajille ja työntekijöille osoitettujen kyselyjen avulla.

Julkaistu: 2.3.2011
ISBN: 978-952-209-090-4
ISSN: 1795-2832
Hinta: 16,50 €
Lehdistötiedote