Naisten ja miesten palkkaerot vuosina 1975 ja 1985

Tutkimus 30 Anne Brunila

Julkaistu: 1990
ISBN: 951-9282-33-5
ISSN: 0358-5980
Hinta: 100 mk