Naisten asema ja palkat Unkarin ja Suomen teollisuudessa 1900–1979

Työpaperit 17 Hemmilä Pirkko (toim.)