Mutkat suoriksi Ylen eläkeikäkyselyn tulosten uutisoinnissa

Labore-blogit Seija Ilmakunnas

Heinäkuun helteiden keskellä Yle julkaisi Taloustutkimuksella teettämänsä eläkeikäkyselyn tulokset otsikolla Suomalainen haluaa eläkkeelle 65-vuotiaana. Kyselyn vastausten perusteella otsikko on kuitenkin napakkuudessaan harhaanjohtava. Yli puolet kantansa ilmaisseista oli näet sitä mieltä, että sopiva eläkkeelle jäämisen ikä on nykyinen vanhuuseläkkeen alaikäraja, eli 63 vuotta, tai sitä alempi ikä. Vaatii siis vähintäänkin luovaa tulkintaa pelkistää sanoma siihen, että suomalainen haluaa eläkkeelle 65-vuotiaana.

Sopivaa eläkeikää koskevan kysymyksen vastausten sekä keskiarvo että mediaani (keskimmäinen arvo) olivat kumpikin 63 vuotta. Näiden mittarien perusteella otsikko olisi siis kuulunut, että Suomalainen haluaa eläkkeelle 63-vuotiaana. Valittu otsikko perustui puolestaan moodiin eli siihen ikävaihtoehtoon, joka oli saanut eniten osumia 29 tarjolla olleesta vaihtoehdosta ikähaitarin ulottuessa 40 ikävuodesta 90 ikävuoteen.

Moni kyllä haluaa jäädä eläkkeelle 65-vuotiaana. Kaikista vastanneista heitä oli 33 % ja hyvä niin. Jos yt:t eivät osu omalle kohdalle, tämä halu on myös mahdollista toteuttaa nykyisen joustavan eläkeiän mallissa. Ja hyvä niin. Luovaa tulkintaa onkin sovellettu myös niissä lehtien kommenteissa, missä tulosten sanotaan antavan automaattisesti selkänojaa suoraviivaiselle eläkeiän nostolle valmisteilla olevassa eläkeuudistuksessa.

Lämpö näyttää nousevan myös mediassa eläuudistuksen valmistelun loppusuoran häämöttäessä. Pää kannattaa kuitenkin yrittää pitää kylmänä sielläkin ja viestiä faktat oikein.