Mitä työllisyyden kuntakokeiluista voidaan oppia?

Vertaisarvioidut julkaisut Jeremias Nieminen, Ohto Kanninen, Hannu Karhunen

Tiivistelmä

Suomessa toteutettiin vuosina 2012–2015 ja 2017–2018 kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Ensimmäisellä kokeilulla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta työttömyyteen tai aktivointiasteeseen. Toisella kokeilulla ei ollut vaikutusta laajennettuun työttömyyteen. Kokeilu kuitenkin vähensi tavallista työttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta vaikutukset saattavat johtua työttömien siirtymisestä aktivoinnin piiriin.

Julkaisun tiedot

Nieminen, J., Kanninen, O. & Karhunen, H. (2021), Mitä työllisyyden kuntakokeiluista voidaan oppia? Yhteiskuntapolitiikka, 86:1, p. 39–49.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 1455–6901, ISSN: 1458-6118 (pdf)