Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Arviointijulkaisut Ilkka Kiema, Juuso Villanen, Janne Huovari, Peetu Keskinen, Sakari Lähdemäki

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee mittareita lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyvylle, sen merkitystä talouskasvulle ja kykyä ennustaa talouden menestystä. Nimellinen yksikkötyökustannusindeksi on teoreettisesti perusteltu mittari. Se on keskimääräisten palkkojen muutos suhteessa tuottavuuden muutokseen. Sen antamaa kuvaa voi vääristää vientihintojen poikkeava kehitys. Tähän auttaa vaihtosuhdekorjaus. Reaalinen yksikkötyökustannus huomioi kaikkien hintojen muutokset. Normaalisti kaikki yksikkötyökustannusmittarit antavat varsin samanlaisen kuvan kustannuskilpailukyvyn kehityksestä. Jos näin ei ole, se viittaa Suomen poikkeavaan hinta- tai rakenteelliseen kehitykseen. Kustannuskilpailukyky vaikuttaa kansantalouden menestykseen, mutta vaikutuksen mittaaminen on vaikeaa. Selvitimme taloudellisen menestyksen ja kilpailukykyindikaattorien välisiä yhteyksiä Granger-kausaalisuhteiden ja VAR-mallien avulla. Granger-analyysin mukaan kilpailukykyindikaattorit ennustavat paremmin suhteutettua bruttokansantuotetta, mutta paremmin suhteuttamatonta vientiä. Indikaattorien komponenteista tuottavuudella oli palkansaajakorvauksia enemmän ennustevoimaa. VAR-mallien ennustevoima jäi toivottua vähäisemmäksi, ja ne soveltuvat lähinnä erittäin lyhyen tähtäimen ennusteissa käytettäväksi työkaluksi. Paras VAR-malli menestyi lyhyen tähtäimen ennusteissa selvästi paremmin kuin yksinkertainen autoregressiivinen malli.

Julkaisun tiedot

Huovari, J., Keskinen, P., Kiema, I., Lähdemäki, S. & Villanen, J. (2020), Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:53.

Linkki julkaisuun
  • ISSN: 2342-6799 (pdf)
  • ISBN: 978-952-383-069-1 (pdf)