Lausunto Valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesta tuottavuuslautakunnasta (VM034:00/2018)

Lausunnot Seija Ilmakunnas