Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot Tuomas Kosonen

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (STM051:00/2016)

Perustulokokeilun tavoite lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi on erinomainen. Satunnaistamiseen perustuva kokeilu pakottavalla osallistumisella on paras mahdollinen tapa lisätä tietoa tutkittavasta asiasta. Kokeiluhalu osoittaa innovatiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta kerätä uudenlaista tietoa päätöksenteon tueksi ja soveltaa uudenlaista politiikkaa taloudentilan parantamiseksi. Tämä tahtotila onkin jo palkittu laajalla kansainvälisellä huomiolla perustulokokeilusta. Itsekokeilunkohteesta, perustulosta, ja sen toteuttamisen yksityiskohdista on kuitenkin esitetty alla joitain osin kriittisiä huomioita.