Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle finanssipolitiikan puoliväliraportista ja sosiaalimenojen kehitysarvioita koskevasta raportista

Lausunnot Seija Ilmakunnas

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle asiasta K 18/2016 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015-2018 puoliväliraportti sekä Sosiaalimenojen kehitysarviot, Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys 1/2017

Finanssipolitiikkaa koskeva arvio

VTV:n laatiman Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015 – 2018 puoliväliraportin keskeinen viesti on, että julkisen talouden suunnitelmassa asetetut finanssipolitiikan tavoitteet jäävät saavuttamatta ilman lisäsopeutustoimia. Johtopäätöksen ovat tältä osin samat kuin Talouspolitiikan arviointineuvoston tammikuussa julkaistussa arviossa. Raportin mukaan Suomi tulee noudattamaan vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion alijäämäsääntöä, mutta velkasuhde ylittää edelleen sille asetetun 60 prosentin raja-arvon. Velkasuhteen kasvu kuitenkin taittuu vaalikauden aikana, mutta ilman lisäsopeutustoimia vaalikaudella ei tulla saavuttamaan asetettua -0,5 prosentin rakenteellisen jäämän tavoitetta.