Koulutuksella on väliä – myös vyötärölle

Labore-blogit Petri Böckerman

Suomalaiset arvostavat koulutusta. Siihen on syynsä. Koulutus tuottaa huomattavan rahallisen hyödyn korkeampien palkkojen muodossa yksilön elinkaaren aikana. Yksi koulutusvuosi nostaa (brutto)palkkaa noin 10 prosenttia. Koulutuksen kokonaistuottoon sisältyvät myös merkittävät ei-rahalliset tuotot, jotka eivät tavallisesti saa ansaitsemaansa painoa julkisessa keskustelussa.

Koulutus on empiiristen tutkimusten perusteella tärkein yksittäinen taustatekijä, joka on yhteydessä terveydentilaan yksilö- ja väestötasolla. Korkeasti koulutetut ovat huomattavasti terveempiä. Erot kasvavat iän myötä. Yhteyteen on monia vaikuttavia tekijöitä. Koulutus kasvattaa tulotasoa ja parantaa mahdollisuuksia terveyspalvelujen käyttöön. Koulutetut henkilöt voivat myös painottaa päätöksissään tulevaisuutta enemmän kuin vähemmän koulutetut.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan koulutusvuosien vaikutuksia ylipainoon Suomessa. Tutkimus perustuu geneettisten taustatietojen hyödyntämiseen. Tulokset osoittavat, että koulutus vähentää altistumista ylipainolle. Koulutuksen hyödyt näkyvät rahapussin lisäksi siis vahvasti myös vyötäröllä.