Kasvuyritykset ja talouskasvu: empiirinen analyysi kasvuyritysten työllisyyden ja tuottavuuden dynamiikasta

Vertaisarvioidut julkaisut Mika Maliranta, Paavo Hurri
Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisten kasvuyritysten välitöntä kontribuutiota talouskasvuun periodilla 2008–2011 tarkastelemalla työllisyys- ja tuottavuusvaikutusta integroidusti siten, että kasvuyritysten yritysdynamiikkaa verrataan muihin yrityksiin sekä työllisyys- että tuottavuuskehityksessä. Yritysdynamiikkaan kuuluu uusien työpaikkojen syntyminen, vanhojen tuhoutuminen, yritysten tuottavuuskasvu sekä talouden tuottavuutta kohottava yritys- ja työpaikkarakenteiden muutos. Täydennämme analyysiä tarkastelemalla myös kasvuyritysten myöhempää kontribuutiota seuraavalla kolmivuotisperiodilla. Tulokset kertovat, että harvalukuinen kasvuyritysten joukko kattaa merkittävän osan talouskasvusta, mutta tähän vaikutukseen sisältyy omintakeista yritysdynamiikkaa.

Julkaisun tiedot

Maliranta, M., & Hurri, P. (2017), Kasvuyritykset ja talouskasvu: empiirinen analyysi kasvuyritysten työllisyyden ja tuottavuuden dynamiikasta, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 113(1), 7–21.

Linkki julkaisuun
  • ISSN:0022-8427