Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio – juhlakirja Jukka Pekkarisen kunniaksi

Muut julkaisut Raportit 11 Visa Heinonen, Markus Jäntti, Juhana Vartiainen (toim.)

Jukka Pekkarinen syntyi 25.8.1947 Suomen tähän mennessä suurimpaan ikäluokkaan. Sama ikäluokka on nyt lähestymässä eläkeikää mutta sen edustajat ovat vielä monella tavalla ratkaisevassa asemassa Suomen työelämässä, virkamieskunnassa ja tutkimuksessa. Suomalainen hyvinvointivaltio syntyi suurten ikäluokkien elinkaaren tarpeiden ympärille. Kun suuret ikäluokat seuraavan 10 vuoden sisällä väistyvät syrjään, he jättävät muille haasteen omalla lukuisuudellaan. Suurilla ikäluokilla on paljon lukumääräistä äänestysvoimaa ja myös halua pitää huolta omista eduistaan eläkkeelläkin. Ei ole selvää, miten tähän haasteeseen vastataan. Nuorempien ikäpolvien halukkuus ylläpitää solidaarisuutta sukupolvien välillä ja sukupolvien sisällä ei myöskään ole itsestään selvä.

Julkaistu: 19.9.2007
ISBN: 978-952-209-044-7
ISSN: 1795-2832
Hinta: 20,00 €
Tiedote