Job security and employee well-being: Evidence from matched survey and register data

Työpaperit 262 Petri Böckerman, Pekka Ilmakunnas, Edvard Johansson

Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden vaihtuvuuden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Aineistona käytetään yhdistettyä aineistoa, jossa on tietoja sekä työntekijöiden subjektiivisesta hyvinvoinnista että työmarkkinoiden vaihtuvuudesta rekisteriaineistosta. Tutkimuksessa arvioidaan ns. kompensoivia palkkaeroja selittämällä palkkoja ja työtyytyväisyyttä käyttäen indikaattoria sellaisille toimipaikoille, joissa on ollut korkea ylimääräinen työntekijöiden vaihtuvuus edellisten vuosien aikana. Tulokset tukevat kompensoivien palkkaerojen olemassaoloa, koska epävarmuus kasvattaa palkkoja, mutta sillä ei ole vaikutusta työtyytyväisyyteen.

Julkaistu: 1.4.2010
JEL: J28, J31, J63
ISBN: 978-952-209-084-3
ISSN: 1795-1801