Job Displacement, Inter-Regional Mobility and Long-Term Earnings

Työpaperit 323 Petri Böckerman, Terhi Maczulskij

Alueellisen työttömyyden ja muuttoliikkeen välillä on selvä yhteys. Työntekijän jouduttua työttömäksi hänen muuttoalttiutensa kasvaa jopa 70 prosenttia. Toisaalta muuttopäätöksiä ei aina tehdä pelkästään taloudellisten kannustimien ajamina.Tutkimuksen mukaan omistusasuminen, sukulaisuussuhteet ja alueen pitkä asuntojen myyntiaika jarruttavat työttömien muuttohalukkuutta. Vaikka asuinpaikkaa vaihtaneet työlllistyvät uudelleen todennäköisemmin kuin alueelle jäävät, se ei välttämättä takaa parempaa palkkatason kehitystä, ainakaan naisilla. Miesten palkkakehitys on pitkällä aikavälillä
nopeampaa muuttaneilla kuin ei-muuttaneilla.

Julkaistu: 28.6.2018
ISBN: 978-952-209-176-5 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: J61, J63