Informaatio tehostaa vuokratulojen ilmoittamista

Mediatiedote

Vuokratulosta maksetaan Suomessa pääomaveroa, joka on nykyisin 30 tai 34 %. Vuonna 2015 verottajalle ilmoitettiin 1,6 mrd. euroa vuokratuloja, joista verokertymä oli noin 480 milj. euroa.

Julkaisuvapaa HETI

Suomessa osa vuokratuloista jää ilmoittamatta verottajalle, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Verohallinnon toteuttamasta tutkimuksesta. Vuokratulojen ilmoittamiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa verovelvollisille suunnatulla informaatiolla. Erityisen suuri vaikutus oli kirjeellä, jossa kerrottiin muualta kuin verovelvolliselta saatujen vertailutietojen käytöstä verovalvonnassa.

Tutkimuksessa tunnistetuista potentiaalisista vuokranantajista noin 75 % ilmoitti vuokratuloja vuoden 2015 verotuksessa. Tutkimuksessa osa potentiaalisista vuokranantajista sai Verohallinnolta vuokratulojen ilmoittamiseen ja niiden verovalvontaan liittyvän kirjeen. Kirjeen seurauksena vuokratuloja verotuksessa ilmoittaneiden määrä kasvoi neljällä prosentilla. Erityisen voimakas vaikutus, yli viisikymmentä prosenttia, kirjeellä oli potentiaalisiin vuokranantajiin, jotka eivät olleet ilmoittaneet lainkaan vuokratuloja edeltävänä vuonna.

Kirje vaikutti myös ilmoitettujen vuokratulojen kokonaismäärään. Tämän seurauksena vuokratuloista kertyvät valtion verotulot kasvoivat.

Vuokratulo on sikäli kiinnostava tulomuoto, että sen verotus perustuu vuokranantajien omaan ilmoitukseen tuloistaan. Vuokrattavan asunto-omaisuuden omistus jakautuu hyvin laajalle, ja tarkin tieto saaduista vuokratuloista pitäisi olla vuokranantajilla itsellään, kertoo professori Kaisa Kotakorpi.

Tutkimuksessa vertailtiin erilaisten viestien vaikutuksia. Suurin vaikutus oli kirjeellä, jossa kerrottiin veroviranomaisen käyttävän asunto-omistuksia koskevia vertailutietoja vuokratulojen seurantaan.

Osassa tapauksista kyse lienee unohtamisesta tai tietämättömyydestä, joihin muistutuksen ja informaatiota sisältävät kirjeet vaikuttivat. Tehokkain keino lisätä vuokratulojen ilmoittamista näyttää olevan kiinnijäämisen riski, arvioi tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.

Vuokratulosta maksetaan Suomessa pääomaveroa, joka on nykyisin 30 tai 34 %. Vuonna 2015 verottajalle ilmoitettiin 1,6 mrd. euroa vuokratuloja, joista verokertymä oli noin 480 milj. euroa.

Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna kenttäkokeena yhteistyössä Verohallinnon kanssa.
Tutkimuksen aineistossa oli tietoa kaikista suomalaisista asunnonomistajista sekä asukkaista.

 

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen
puh. 040 940 2336

Professori Kaisa Kotakorpi, VATT
puh. 0295 519 422

Julkaisu

Essi Eerola, Tuomas Kosonen, Kaisa Kotakorpi, Teemu Lyytikäinen ja Jarno Tuimala:
Tax Compliance in the Rental Housing Market: Evidence from a Field Experiment